بانك بزرگ شبهات قرآني
50 بازدید
محل ارائه: گروه پاسخ به پرسش ها و شبهات قرآني
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت تدوين
زبان : فارسی
در اين بانك اطلاعاتي، بيش از 4500 شبهه عليه قرآن كريم جمع آوري شده است. تمامي ركوردهاي اين بانك، حاوي چند موضوع مرتبط بوده كه قابليت فيلترگيري بر اساس موضوع، شبهه كننده، و ... وجود دارد. البته پاسخهايي كه به برخي از اين شبهات داده شده نيز در بانك موجود مي باشد و به دليل محتويات باطل اين شبهات امكان انتشار عمومي وجود ندارد.