نرم افزار پرسمان نور
39 بازدید
محل ارائه: موسسه مذاهب اسلامي
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1388
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مديريت توليد
زبان : فارسی
اين نرم افزار حاوي 1350 پرسش و پاسخ در زمينه مذاهب اسلامي مي باشد كه بر اساس موضوعات مرتبط با مذاهب اسلامي، پرسش ها قابل دسترسي مي باشند. امكان جستجو در پرسش ها و پاسخ ها و موضوعات از ديگر امكانات اين نرم افزار است. همكاري در زمينه آماده سازي پرسش ها و پاسخ ها و ارزيابي علمي و مديريت توليد اين نرم افزار با اينجانب بوده است.