آلبوم من ◂ عکس دسته جمعی با دوستان
عکس دسته جمعی با دوستان پس از بازگشت از مشهد در امامزاده هاشم