آلبوم من ◂ مراسم افتتاحیه حوزه
مراسم افتتاحیه حوزه با حضور حضرات آیات جوادی آملی، امجد و استاد حاج علی اکبری 2