تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
1375 
علوم تجربی 
امام خمینی ره 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00