مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مصطفی
نام خانوادگی:کریمی
شهرت:كريمي
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

ايشان در سال 1358 در خانواده اي مذهبي در استان تهران (شهرستان دماوند) ديده به جهان گشود. از كودكي به امر تحصيل و تهذيب علاقه نشان داده و نويد آينده اي روشن را براي خانواده خويش ترسيم مي ساخت. حوادث روزگار بسان امواجي سهمگين همواره انسانها را در معرض امتحانهاي سخت قرار مي دهد. ايشان نيز از اين امر بي بهره نبوده و در ده سالگي از وجود پدر بي بهره گشت و زحمت تربيت ايشان بر عهده مادر قرار گرفت. رنج و مشقت، همواره با ايشان همراه بود و خاطرات تلخي از آن دوران به ياد دارد.

پس از پايان دوره متوسطه و اخذ ديپلم وارد حوزه علميه شد و دوره مقدمات را در شهرستان محل زندگي خويش در حوزه علميه امام صادق عليه السلام گذراند. ايشان از شاگردان ممتاز و طراز اول حوزه بودند و توانستند قبل از تكميل دوره مقدمات حوزه در همان مدرسه به تدريس ادبيات عرب مشغول شوند.

در ابتداي دهه هشتاد وارد حوزه علميه قم شدند و به گذراندن سطوح حوزوي همت گماشتند. البته مشكلات زندگي هميشه همراه ايشان بوده و در اين دوران هم ايشان را آزرده مي ساخت و نياز به كار، مي توانست تا حدود زيادي امر تحصيل را با مشكل مواجه سازد. اما در اين بين، مطالعات ايشان در زمينه هاي تخصصي سبب شد تا بتواند دست به قلم برده و آثاري چند از خود به يادگار بگذارد.

شايان ذكر است كه ايشان از اساتيد مجربي در دوران تحصيل بهره برده كه عبارتند از:

حضرت آيت الله شيخ محمود امجد (استاد اخلاق)
جناب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي حاج علي اكبري؛ رئيس سابق سازمان ملي جوانان و مشاور رييس جمهور (استاد اخلاق)
جناب حجت الاسلام و المسلمين حميد آقايي؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين سادات منصوري؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين حاج آقايي؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين قادر حيدري؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين فقيهي؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين آملي (استاد فلسفه)؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين حسيني قزويني (رجال)؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين حسين رجبي معاون پژوهشي موسسه مذاهب اسلامي (كفايه)؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين استاد خوشنويس (جعفر الهادي)؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين استاد كاردان؛ 
جناب حجت الاسلام و المسلمين يثربي (درس خارج)؛ 
و ...